Přeskočit na obsah

Základní informace

První písemná zmínka (1316) o Kostelci jako o opevněném kostele a o ohrazené kostelní osadě je ve Zbraslavské kronice.
Město Kostelec nad Orlicí má výhodnou polohu je na hlavním tahu silnice I/11 Praha-Ostrava, na železniční trati Praha – Hradec Králové – Letohrad – Hanušovice. Pro vodáky je zde řeka Divoká Orlice tekoucí od přehrady Pastviny u Žamberka k Hradci Králové. Město je vhodné k ubytování, pro poznávací výlety do blízké krajiny s letní turistikou a zimními horskými lyžařskými centry Deštné v OH, Říčky a Rokytnice v OH. Město působí milým dojmem na každého, kdo k nám zavítá.
Se svými částmi (Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry) má rozlohu kolem 35 km2 /katastrální výměra je 2 619 ha/. Leží v nadmořské výšce 290m n.m., s průměrnou roční teplotou 7,80C. Většina obytné zástavby je rozložena nad údolní nivou řeky Orlice.
Na území města žije 6179 obyvatel stav k 5.2.2004. Za třicetileté války mělo město přes tisíc obyvatel, v roce 1836 už 2565, v roce 1890 se uvádí počet 3793, roku 1900 téměř 5000, roku 1937 to je 5 639 obyvatel.

Geografická poloha

Převážná část Kostelecka je pokryta druhohorními usazeninami, hlavně opukou, které se v nižších polohách objevují všude, kde zasahovalo moře. Třetihorní útvary se až na malé výjimky prakticky nevyskytují, zato čtvrtohorní pokrývají celé údolí řeky i široké okolí. Mohutné vrstvy štěrků, písků a hlíny dosahují mocnosti až 8 metrů. Starší naplaveniny obsahují ponejvíce hlínu. Místy naváté spraše tvoří úrodná pole. Hlíny tmavohnědé barvy se výrazně liší od hlín v jiných končinách a jsou bohatou zásobárnou materiálu pro cihelnu v Kostelci. Mladší naplaveniny obsahující písek a štěrky objevující se v soutoku Tiché a Divoké Orlice jsou dobrým stavebním materiálem. Nejznámější písník je v oblasti Rašovic.

Od řeky Orlice terén směrem k severu stoupá. Je přerušený průtahem silnice I/11 se stromořadím starých lip mezi novým zámkem a Častolovicemi. Dál se rozkládá typická zemědělská krajina s ornou půdou scelenou do rozsáhlých honů, místy členěných polními cestami s alejemi ovocných dřevin. Intenzívně obhospodařované pozemky jsou nejúrodnější z celého Rychnovska. Nad poli protéká Štědrý potok zčásti hustě lemovaný břehovými porosty. Za potokem terén vytváří zvednutou náhorní rovinu, která zanedlouho prudce klesá do údolí řeky Kněžné. Harmonicky utvářené a zvlněné údolí Divoké Orlice přechází do drsnějšího podhůří Orlických hor.

Zámecký park s rozlohou 40 ha má anglickou architekturu. Vzácné stromy staré přes 120 let a keře dovezené hrabětem Kinským ze světa jsou arboretem pro poučení i klidné procházky.

Město je význačným rekreačním střediskem Podorlicka ve východních Čechách. Ve městě jsou dva zámky Starý zámek a Nový zámek, které patří rodu Kinských, dále kostely (sv. Jiří, sv. Anny a sv. Václava), kaple (sv. Kříže, sv. Floriána a kaple Navštívení Panny Marie Pod strání) a sochy s církevními náměty (mariánský sloup se sochami sv. Vojtěcha, sv. Václava a sv.Františka; empírová kašna se sochou nymfy (poč. 19.stol); pseudogotické sousoší Nejsvětější Trojice (1874); sv. Jan Nepomucký (1693); sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (1693); Sv. Jan Nepomucký (1733); Sv. Antonín Padovský (1747); Sv. Vincenc Ferrer (1753); Sv. Florián (1766); Busta Fr.J.Zoubka (1935 L. Beneš).

Město Kostelec nad Orlicí zřídilo mateřské školy (MŠ Krupkova a MŠ Mánesova), základní školy (ZŠ Náměstí /detašovaná pracoviště ZŠ Skála a ZŠ Příkopy/, ZŠ Komenského, ZŠ Kostelecká Lhota).

Dále jsou ve městě školy, které nezřídilo Město jako jsou střední (Obchodní akademie T.G.Masaryka, Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Centrum odborné přípravy chladicí a klimatizační techniky); Zvláštní internátní škola; Dětský výchovný ústav; Základní umělecká škola; Dům dětí a mládeže.

Město Kostelec nad Orlicí v oblasti kultury poskytuje (Městskou knihovnu, Sdružený klub Rabštejn, Kino Rabštejn, Galerie Žofín).

V oblasti sportu se ve městě nachází Stadion mládeže; Sokolovna; Tělocvična Zemědělské školy; Bowling; Koupaliště; Tělocvična Zvláštní školy.

Mykola Kulhánek