Přeskočit na obsah

Víte, kdy je nutná operace karpálního tunelu? A tušíte, jak syndromu “namáhaných rukou” předcházet?

Operaci karpálního tunelu každoročně podstupuje stále více pacientů. Tzv. syndrom “namáhaných rukou” totiž postihuje širší a širší vrstvy populace doslova po celém světě. Odborníci se proto snaží najít nové metody a postupy, jimiž by takto postiženým jedincům dokázali ulevit. Máte obavy, zda tímto syndromem také netrpíte? Tak se spolu s námi podívejte, co přesně se za onemocněním skrývá, jaké jsou jeho hlavní příznaky, proč a kdy je potřebná operace nebo jak se vůbec stanovuje diagnóza. Posvítíme si rovněž na dostupné léčebné metody a na jejich úspěšnost a přidáme i pár tipů na to, jak syndromu nejlépe předcházet.

 

Operace karpálního tunelu je stále častější

Syndrom karpálního tunelu je stav způsobený stlačením mediánního nervu v tzv. karpálním tunelu – úzkém prostoru na zápěstí, kterým prochází nervy a šlachy dále do ruky. Tento syndrom začíná nepříjemným brněním prstů, projevuje se bolestí a slabostí nebo necitlivostí v ruce a prstech. Často je to výsledek neustále opakovaného pohybu nebo stejného držení ruky v nepřirozené poloze po dlouhou dobu. Syndrom karpálního tunelu je dlouhodobě nejčastější nemocí z povolání v Česku, což jen zdůrazňuje význam jeho léčby. Do rizikové skupiny patří zejména osoby pracující s vibračními nástroji nebo v sedavých zaměstnáních třeba u počítače.

Kdy je zákrok nezbytný?

Operace karpálního tunelu se stává nezbytnou, když konzervativní léčba, jako je třeba nošení dlahy nebo užívání protizánětlivých léků, nepřináší úlevu. Ve chvíli, kdy příznaky negativně ovlivňují každodenní činnosti a kvalitu života pacienta. Operace je obvykle doporučena v případech, kdy došlo k trvalému poškození nervu nebo když příznaky přetrvávají déle než půl roku. Postihuje každoročně stovky lidí v Česku, přičemž nejvíce jsou zasaženy profese vyžadující fyzickou práci rukou, což jen zdůrazňuje potřebu včasného zásahu.

 

Jak poznat, že by vám operace prospěla?

Poznat, že by vám operace karpálního tunelu mohla prospět, je klíčové pro včasnou intervenci a také pro prevenci dalšího poškození nervů. Příznaky zahrnují přetrvávající bolest, brnění a slabost v ruce, zvláště pokud se tyto příznaky zhoršují v noci nebo při specifických činnostech. Důležité je také zvážit, jak tyto příznaky ovlivňují vaši schopnost vykonávat běžné činnosti. Když onemocnění postupuje do pokročilé fáze, může omezit schopnost pacienta vykonávat jeho povolání, což může vést nejen k frustraci, ale i k finanční újmě.

Diagnostika vyžaduje komplexní přístup

Diagnostika syndromu karpálního tunelu vyžaduje komplexní přístup, včetně fyzického vyšetření a neurologických testů. Mezi běžně používané diagnostické metody patří:

 • Elektromyografie (EMG): Měří elektrickou aktivitu svalů.
 • Studie nervové vodivosti: Testuje rychlost a sílu signálů procházejících nervy.

Tento diagnostický proces je nezbytný pro potvrzení výskytu syndromu a pro vyloučení jiných, často podobných onemocnění. Vzhledem k tomu, že syndrom karpálního tunelu bývá spojen s určitými profesemi, třeba s prací v kancelářích, může být vhodné posoudit pracovní podmínky postiženého jedince.

 

Léčebné metody a jejich úspěšnost

Léčba syndromu karpálního tunelu závisí na závažnosti příznaků a může zahrnovat konzervativní nebo chirurgické metody. Konzervativní léčba spočívá v nošení dlahy, v užívání léků proti bolesti a ve speciální pohybové terapii. Chirurgické řešení, známé jako uvolnění karpálního tunelu, má vysokou míru úspěšnosti, obvykle přes 90%. Zvláště v případech, kdy je operace provedena včas, mohou pacienti očekávat výrazné zlepšení nebo úplné zmírnění symptomů.

Jak se připravit na operaci

Příprava na operaci karpálního tunelu zahrnuje řadu kroků, které pomáhají zabezpečit hladký průběh a úspěšné zotavení:

 • Konzultace s lékařem: Proberete možná rizika a očekávaný průběh zotavení.
 • Předoperační testy: Krevní testy a další nezbytné vyšetření.
 • Příprava rekonvalescence: Ujistěte se, že máte potřebné pomůcky pro období rekonvalescence.

Přípravná fáze je kritická nejen pro úspěch operace, ale i pro pohodlí a efektivitu zotavení. Pacienti by měli také zvážit dočasné úpravy svého pracovního prostředí, pokud je to možné, aby minimalizovali riziko recidivy.

 

Existuje prevence? Ale jistěže!

Prevence je klíčová pro minimalizaci rizika vzniku syndromu karpálního tunelu. Zahrnuje ergonomické úpravy pracovního prostředí a pravidelné přestávky k protažení a posílení rukou. Máte sedavé zaměstnání? Procvičujte celé tělo, včetně rukou! A důležitá je také správná technika při vykonávání opakovaných pohybů.

Pracovní prostředí:

 • Použití ergonomické klávesnice a myši.
 • Nastavení výšky stolu a židle pro optimální postavení zápěstí.
 • Pravidelné protahování a posilování svalů rukou a zápěstí.

Životní styl a cvičení:

 • Zahrnutí aktivit pro zlepšení celkové flexibility a síly.
 • Omezení aktivit, které zvyšují tlak na zápěstí.
 • Udržení zdravé tělesné hmotnosti pro snížení zátěže na klouby.

Podobná opatření jsou zvláště důležitá pro osoby pracující v povoláních s vysokým rizikem, jako jsou kadeřnice, kosmetičky, programátoři, ale i řada jiných profesí vyžadujících intenzivní používání rukou.

 

Aby kvalita života neutrpěla

Syndrom karpálního tunelu může významně ovlivnit kvalitu života, ale s vhodnými preventivními opatřeními a efektivním přístupem k léčbě je možné jeho dopady minimalizovat. Rozhodnutí o operaci by mělo být vždy pečlivě zváženo a podpořeno komplexní diagnostikou. Bez spolupráce se zkušenými specialisty se to samozřejmě neobejde.

Integrace ergonomických zásad do pracovního i domácího prostředí, společně s dalšími osvědčenými metodami prevence, jako je třeba pravidelné cvičení. To je obvykle spolehlivá cesta ke snížení pravděpodobnosti vzniku tohoto onemocnění. Tak na to včas myslete!

Mykola Kulhánek