Přeskočit na obsah
    Informace                                                                Kompetence
 Ing. Ivana Červinková Kostelec nad Orlicí Občanská demokratická strana Oblast kompetencí: Zahraniční spolupráce, partnerství, kontrolní činnost, RTIC, o.p.s., rozvoj města a regionu, cestovního ruchu, investiční činnost, krizové řízení, Sbor dobrovolných hasičů
 PaedDr. František Dosedla Kostelec nad Orlicí Věci veřejné Oblast kompetencí: Sport a tělovýchova , sportovní zařízení, rozvojové záležitosti v oblasti sportu
 Ing. Mgr. Hynek Martinek Ph.D. Kostelec nad Orlicí SNK Evropští demokraté Oblast kompetencí: Dopravní infrastruktura města, Technické služby města Kostelec nad Orlicí, druhý jednatel Technických služeb Kostelec nad Orlicí
 Ing. Luboš Mottl Kostelec nad Orlicí Občanská demokratická strana Oblast kompetencí: Městská policie a bezpečnost města, informační systémy MÚ, Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o. ? člen DR
  Jan Šeda Kostelec nad Orlicí Volba pro město Oblast kompetencí: Životní prostředí, volnočasové aktivity
  Václav Uhlíř Kostelec nad Orlicí SNK Evropští demokraté Oblast kompetencí: Kultura, spolupráce s podnikateli
 Ing. Irena Weisserová Kostelec nad Orlicí Občanská demokratická strana Oblast kompetencí: Školství a školská zařízení zřizovaná městem, bytové záležitosti, sociální věci a komunitní plánování, národní síť Zdravých měst ČR
 
Mykola Kulhánek