Přeskočit na obsah

Informace k provozu elektronické podatelny

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujících technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí (dle nař. vlády ČR č. 304/2001 kterým se provádí zákon č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu). Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty, napište nám je na e-mail: [email protected] . Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu [email protected], případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 3 pracovních dnů ode dne jeijch doručení.
 

Elektronická adresa elektronické podatelny:

 
[email protected]
 

Adresa pro osobní přijímání datových zpráv na tech. nosičích:

 
Městský úřad Kostelec nad Orlicí Dukelských hrdinů 985 517 41 Kostelec nad Orlicí
 

Adresa pro poštovní přijímání datových zpráv na tech. nosičích:

 
Městský úřad Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí
 

Provozní hodiny podatelny:

 
Pondělí 7:30 17:00
Úterý 7:30 15:00
Středa 7:30 17:00
Čtvrtek 7:30 15:00
Pátek 7:30 12:30
 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

 
  • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
  • soubor pro Acrobat Reader s příponou .pdf
  • dokument Microsoft Word verze 6.0/95 až 2003 s příponou .doc
  • sešit Microsoft Excel verze 5.0/95 až 2003 s příponou .xls
  • rastrové obrázky GIF, BMP, JPG s odpovídající příponou
Při použití jiných formátů bude podání odmítnuto. Maximální přípustná velikost přijímané e-mailové zprávy včetně přílohy: 3 MB
 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

 
  • 3,5″ disktetách (formátováno NTFS, FAT)
  • CD-ROM
  • USB FLASH discích
 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

 
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je: zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka městského úřadu datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena identifikátor dokumentu (podací číslo) Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení datové zprávy Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Kostelec nad Orlicí [email protected] DD/MM/RRRR v HH/MM/SS. Identifikátor dokumentu: S pozdravem jméno a příjmení oprávněného zaměstnance – zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu
 

Seznam oprávněných zaměstnanců MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 
jméno
platnost od
platnost do
Otčenášková Renáta
14.2.2006
14.2.2007
Kvalifikované certifikáty vydala PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p.
Mykola Kulhánek