Přeskočit na obsah

KLÁŠTER VRCHLABÍ

Kontakt

Adresa: Husova 213
543 01 VrchlabíM
Telefon: 499 456 708
Email: [email protected]

Popis

Muzeum se nachází v budově bývalého kláštera katolické církve řádu Augustiniánů, kteří majetek získali zpět v rámci restitucí a poté jej prodali Správě KRNAP Vrchlabí. Klášter je významnou barokní památkou města, byl založen v roce 1704 Maxmiliánem z Morzinů. V současné době byla budova opravena, v přízemí a sklepních prostorách je umístěna ekologická expozice Kámen a život, v ambitu kláštera jsou výstavní prostory Krkonošského muzea ve Vrchlabí. V těsné blízkosti kláštera se nachází též barokní kostel, který byl též zrekonstruován a v současné době se zde konají letní nedělní a vánoční koncerty.

Expozice

Výukový program o přírodě Krkonoš, který používá audiovizuální techniku, jenž ve spolupráci s průvodcem podává úplný obraz nejen o přírodě, ale i o nutnosti její ochrany. Obsah programu je postaven tak, aby byl srozumitelný pro co nejširší veřejnost. Je umístěn celkem do 13 místností, kde se přes základní zákony přírody, geologický vývoj a výškové stupně nejvyšších českých hor dostáváme až do nitra hor – modelu krkonošské jeskyně. Dalším lákadlem jsou malá terária s živými ukázkami krkonošských obojživelníků a plazů a též model horského potoka s tekoucí vodou a živými rybkami. Na závěr prohlídky shlédnou návštěvníci patnáctiminutovou projekci na velké plátno o přírodě a o ochraně Krkonoš. Pomocí jednoduchého světelného zařízené mohou na úplný závěr návštěvníci navštívit též nejznámější velehory světa. V ambitu kláštera se nachází stálá historická výstava Člověk a hory, která pojednává o počátcích osidlování Krkonoš.

Zajímavost

Svým provedením a rozsahem se jedná o jedinou expozici v České republice. V ambitu kláštera se též nachází dotyková obrazovka, v programu je zabudována nejen příroda Krkonoš, ale i historie regionu, plán města Vrchlabí a upoutávka i na ostatní střediska v rámci parku.

Otevírací doba

říjen-duben denně kromě po 8:00 – 17:00 *
květen-září denně kromě po 8:00 – 17:30
Poslední prohlídka expozice Kámen a život je 1 hod před uzavírací dobou (16:00)

Vstupné

Celý program: 50,- plné * 25,- snížené *** 70,- cizinci plné * 35,- cizinci snížené
malý okruh: 40,- plné * 20,- snížené *** 60,- cizinci plné * 30,- cizinci snížené
Dětský program: 25,- plné * 15,- snížené *** 40,- cizinci plné * 20,- cizinci snížené
Ambit: 10,- plné * 5,- sníž.

Parkování

20 m (zdarma) * 20 m (zdarma)

Vlak a autobus

1,5 km (Vrchlabí) * 1,5 km (Vrchlabí, ČSAD)

Mykola Kulhánek