Přeskočit na obsah
Popis dokumentu Vyvěąeno Sejmuto
 Obecně závazná vyhláąka Města Kostelec nad Orlicí č. 5/2005, kterou se mění OZV č. 3/2004, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záleľitostí veřejného pořádku ve znění vyhláąky č. 8/2004  12.09.2005  27.09.2005
 Obecně závazná vyhláąka Města Kostelec nad Orlicí č. 4/2005, kterou se mění OZV č. 10/2003, o místních poplatcích ve znění vyhláąky č. 4/2004 a vyhláąky č. 2/2005  12.09.2005  27.09.2005
 Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláąkou – zařazení pozemních komunikací v kat.území Kostelec nad Orlicí a Kostelecká Lhota do kategorie místní komunikace  09.09.2005  26.09.2005
 Upozornění na zaplacení daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků  06.09.2005  21.09.2005
 Záměr obce odprodat poz.č.parc. 2252/2, v kat.území Kostelec nad Orlicí  02.09.2005  19.09.2005
 Veřejná vyhláąka o uloľení písemnosti jednateli EKOFRUT s.r.o. panu Josefu Majerovi  02.09.2005  19.09.2005
 Usnesení o stanovení draľby proti povinnému Frantiąku Novákovi  24.08.2005  16.09.2005
 Usnesení o nařízení draľebního jednání proti povinnému Pavlu Koutníkovi  13.07.2005  22.09.2005
 Oznámení o zamýąleném převodu v souladu s ust. § 15 zák.č.95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby  29.06.2005  29.09.2005
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Krchleby – Město Kostelec nad Orlicí  12.06.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Vrbice – Město Kostelec nad Orlicí  29.05.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Čestice – Město Kostelec nad Orlicí  29.05.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Hřibiny-Ledská – Město Kostelec nad Orlicí  20.05.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Borovnice – Město Kostelec nad Orlicí  20.05.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Tutleky – Město Kostelec nad Orlicí  07.05.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Zdelov – Město Kostelec nad Orlicí  07.05.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Oleąnice – Město Kostelec nad Orlicí  07.05.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Chleny – Město Kostelec nad Orlicí  16.04.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Doudleby nad Orlicí – Město Kostelec nad Orlicí  16.04.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Častolovice – Město Kostelec nad Orlicí  16.04.2003  31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi s roząířenou působností  30.01.2003  31.12.2006
Mykola Kulhánek