Úřední deska

Popis dokumentuVyvěąenoSejmuto
 Obecně závazná vyhláąka Města Kostelec nad Orlicí č. 5/2005, kterou se mění OZV č. 3/2004, o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záleľitostí veřejného pořádku ve znění vyhláąky č. 8/2004 12.09.2005 27.09.2005
 Obecně závazná vyhláąka Města Kostelec nad Orlicí č. 4/2005, kterou se mění OZV č. 10/2003, o místních poplatcích ve znění vyhláąky č. 4/2004 a vyhláąky č. 2/2005 12.09.2005 27.09.2005
 Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláąkou – zařazení pozemních komunikací v kat.území Kostelec nad Orlicí a Kostelecká Lhota do kategorie místní komunikace 09.09.2005 26.09.2005
 Upozornění na zaplacení daně z nemovitostí ze zemědělských pozemků 06.09.2005 21.09.2005
 Záměr obce odprodat poz.č.parc. 2252/2, v kat.území Kostelec nad Orlicí 02.09.2005 19.09.2005
 Veřejná vyhláąka o uloľení písemnosti jednateli EKOFRUT s.r.o. panu Josefu Majerovi 02.09.2005 19.09.2005
 Usnesení o stanovení draľby proti povinnému Frantiąku Novákovi 24.08.2005 16.09.2005
 Usnesení o nařízení draľebního jednání proti povinnému Pavlu Koutníkovi 13.07.2005 22.09.2005
 Oznámení o zamýąleném převodu v souladu s ust. § 15 zák.č.95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 29.06.2005 29.09.2005
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Krchleby – Město Kostelec nad Orlicí 12.06.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Vrbice – Město Kostelec nad Orlicí 29.05.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Čestice – Město Kostelec nad Orlicí 29.05.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Hřibiny-Ledská – Město Kostelec nad Orlicí 20.05.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Borovnice – Město Kostelec nad Orlicí 20.05.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Tutleky – Město Kostelec nad Orlicí 07.05.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Zdelov – Město Kostelec nad Orlicí 07.05.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Oleąnice – Město Kostelec nad Orlicí 07.05.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Chleny – Město Kostelec nad Orlicí 16.04.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Doudleby nad Orlicí – Město Kostelec nad Orlicí 16.04.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti (přestupky) namísto Obce Častolovice – Město Kostelec nad Orlicí 16.04.2003 31.12.2006
 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi s roząířenou působností 30.01.2003 31.12.2006