Přeskočit na obsah

Praktické informace pro Vás

EKOLOGIE, ODPADY, OCHRANA PŘÍRODY

 Zpětný odběr elektrozařízení 04 / 2006 0.03 MB
Zpětný odběr elektrozařízení.
 Kam s odpady v roce 2006 04 / 2006 0.03 MB
Kam s odpady v roce 2006.
 Co s použitými nápojovými kartony 04 / 2006 0.02 MB
Co s použitými nápojovými kartony.
 Sběrná místa + termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů 04 / 2006 0.03 MB
Sběrná místa + termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů.
 Seriál o třídění a recyklaci odpadů 03 / 2006 0.16 MB
Seriál o třídění a recyklaci odpadů.
 Plán odpadového hospodářství Kostelec nad Orlicí 02 / 2006 0.32 MB
Plán odpadového hospodářství Kostelec nad Orlicí.
 Poděkování firmy AOS EKO-KOM, a.s. 01 / 2006 0.12 MB
Poděkování firmy AOS EKO-KOM, a.s..

PRAKTICKÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci 2006 04 / 2006 0.03 MB
Rozpis služeb stomatologické služby první pomoci 2006.
 Pravidla přidělování bytů v majetku města 03 / 2006 0.03 MB
Pravidla přidělování bytů v majetku města.
 Bodový systém: kompletní přehled sankcí 03 / 2006 0.03 MB
Bodový systém: kompletní přehled sankcí.
 Žádost o poskytnutí fin. podpory – volnočasové aktivity ml. 02 / 2006 0.16 MB
Bodový systém: kompletní přehled sankcí.
 Statut o udělování ocenění a poct města Kostelec nad Orlicí 01 / 2006 0.66 MB
Statut o udělování ocenění a poct města Kostelec nad Orlicí.
 Lékařská služba první pomoci v roce 2006 01 / 2006 0.02 MB
Lékařská služba první pomoci v roce 2006.
 Rozpis provozu protidrogové poradny na rok 2006 01 / 2006 0.04 MB
Rozpis provozu protidrogové poradny na rok 2006.
 Program procesu slučování škol 11 / 2005 0.24 MB
Program procesu slučování škol.
 Provozní řád + podmínky pronájmu nafukovací haly 11 / 2005 0.02 MB
Provozní řád + podmínky pronájmu nafukovací haly.
 Podmínky pro výběr nájemníků a uzavírání nájemních smluv 11 / 2005 0.03 MB
Podmínky pro výběr nájemníků a uzavírání nájemních smluv.
 Info pro občany v případě podezření na páchání přestupku 11 / 2005 0.05 MB
Info pro občany v případě podezření na páchání přestupku.
 Jak má být správně vybaveno jízdní kolo 11 / 2005 0.08 MB
Jak má být správně vybaveno jízdní kolo.
 Výměna občanských průkazů (informace 11/2005) 11 / 2005 0.14 MB
Výměna občanských průkazů (informace 11/2005).
 Informace o Františku Seykorovi – sbírka na obnovu pomníku 11 / 2005 0.07 MB
Informace o Františku Seykorovi - sbírka na obnovu pomníku.
 Cestovní doklady v roce 2006 11 / 2005 0.27 MB
Cestovní doklady v roce 2006.
 Volební řád pro volby členů školské rady 11 / 2005 0.07 MB
Volební řád pro volby členů školské rady.
 Ceník služeb poskytovaných Městem Kostelec nad Orlicí 11 / 2005 0.03 MB
Ceník služeb poskytovaných Městem Kostelec nad Orlicí.
 Poskytování dat z Digitálně technické mapy Města 11 / 2005 0.04 MB
Poskytování dat z Digitálně technické mapy Města.
 Představení partnerských měst 11 / 2005 0.64 MB
Představení partnerských měst.
 Zpráva o stavu kuřáctví na základních školách 11 / 2005 0.18 MB
Zpráva o stavu kuřáctví na základních školách.
 Strategický plán rozvoje DSO Orlice – Kostelec n.O. (B) 11 / 2005 0.89 MB
Strategický plán rozvoje DSO Orlice - Kostelec n.O. (B).
 Strategický plán rozvoje DSO Orlice (A) 11 / 2005 0.67 MB
Strategický plán rozvoje DSO Orlice (A).
Mykola Kulhánek