Přeskočit na obsah

Lidé od pradávna hledali způsoby, jak do svého života vnést radost a potěšení. V tomto tisíciletém hledání rozkoše se zrodily praktiky, které se dodnes používají k uvolnění, a v tomto případě i ke vzrušení. I když v současné době mají erotické masáže moderní kabát, umění uvolňujících a vzrušujících doteků je staré jak lidstvo samo. Přečtěte si o cestě, kterou během tak dlouhé doby prošly! 

Počátky erotických masáží 

První doklady o klasických masážích pocházejí ze starého Egypta, i když za  jejich kolébku je spíše označován Dálný východ. Usuzujeme tak vzhledem k původu samotného slova „masáž“, který pravděpodobně pochází z arabského „massa“ – dotýkat se. 

Jde-li o erotické masáže, jejich původ je nejistý. Není nám známo, od kterého okamžiku byl tento druh sexuálního laskání klasifikován jako masáž, ale víme, že po mnoho staletí tyto praktiky pomáhaly lidem poznat hranice sexuální rozkoše. Je tak jednoduché si představit, že erotické masáže existovaly bok po boku těch tradičních, i když po dlouhou dobu v utajení. 

Erotická masáž jako součást orientálních rituálů 

V Číně a Japonsku se erotické masáže staly součástí rituálů před více než tisíci lety. Čínská taoistická masáž s erotickými prvky se soustředí na probuzení vnitřní sexuální energie a její volné proudění po celém těle. Cílem není dosažení orgasmu či ejakulace. Nejde o jednorázové prožití rozkoše, ale o to otevřít srdce, aby příjemce mohl sexuální akt prožívat ještě hlouběji a komplexněji. Jejich vazba na tradiční filozofii je evidentní. 

Také japonská Nuru masáž je prastarý erotický rituál, který je rozšířený i v dnešní době. I v tomto případě je důraz kladen na duševní spojení mezi příjemcem a masérkou, která po něm s pomocí speciálního gelu klouže celým svým tělem. Její smysl spočívá ve vytvoření hlubokých citových pout, vzájemného respektu a důvěry.

Tantrické učení – ikonické praktiky mezi erotickými masážemi 

Tantrické masáže se zrodily v tantrách – hinduistických knihách sepsaných přibližně v letech 480-400 př. n. l. Pojednávají o využití sexuální energie a rozkoše k duchovnímu spojení dvou bytostí, které se stávají jedním. Tato filozofie je dodnes živá a pomáhá párům po celém světě se lépe poznat. Vnímá sexualitu a pohlavní orgány jako něco posvátného, co zaslouží nehynoucí lásku a respekt. Tantrické učení jako takové je velmi spirituální a poměrně složité. Jeho studium a praxe vyžaduje otevřenou mysl. Pokud se vám ale poštěstí prožít pravou tantrickou masáž od skutečného profesionála, buďte si jisti, že na ni v životě nezapomenete! 

Praxe erotických masáží v Evropě

Klasických masáží si prokazatelně užívali již ve starověkém Řecku a Římě. Zatímco v Řecku je v rámci terapií předepisovali lékaři, Římané známí sexuálními skandály, si důkladně vychutnávali i jejich erotickou podobu. 

Přestože tato praktika ve středověku zaznamenala úpadek, léčivý potenciál masáží byl znovu objeven v 16. století s nástupem renesance. Ovlivňována již zmíněnými východními filozofiemi  praxe tohoto druhu masáží od té doby jen kvete a rozvíjí se. 

Erotické masáže v současnosti 

I v nabídce moderních salonů bychom našli zmíněné tantrické, taoisticke nebo Nuru masáže. Někdy bývají interpretovány volněji, jindy zas původní podoba a myšlenka bývá zachována. Doba a přání klientů si nicméně vyžádaly vznik nových druhů masáží, které spirituální stránku zážitku upozaďují ve prospěch fyzické rozkoše. Jedním příkladem za všechny jsou třeba pussycat masáže, během kterých můžete masérku líbat a laskat jazykem i na těch nejintimnějších částech jejího těla. 

Erotické masáže pomáhaly odpradávna  párům vzájemně si porozumět, uvolnit se a lépe komunikovat v intimní oblasti. Některé jejich druhy kladou větší důraz na spirituální stánku věci než na onu tělesnou. Jiné, modernější, pak dávají naopak vyniknout především fyzickému potěšení. Masáže jsou velmi úzce spjaty se sexuálním aktem jako předehra nebo rituál, ale nezapomínejte na to, že v masážních centrech se vám sexuálních služeb nedostane.

Je pro vás duchovní aspekt masáže důležitý? 

Mykola Kulhánek