Přeskočit na obsah
Městská policie Kostelec nad Orlicí byla zřízena v Kostelci nad Orlicí v roce 1992.V roce 2005 dosáhl stav strážníků počtu 9.Městská policie žádá, jak občany, tak návštěvníky města, aby dříve než vstoupí do víru společenského dění v našem městě, věnovali pozornost následujícím stránkám, které jsou zaměřeny na bezpečnostní prevenci. Věřte, že jsou psány v dobrém úmyslu se snahou pomoci, informovat, přinést poučení a upozornit na některé skutečnosti, mající vztah k bezpečnosti v našem městě. Rozhodně, ale nemáme v úmyslu vyvolávat obavy o život, zdraví nebo majetek.Naopak, filozofií zdejší městské policie je snaha o dobrovolné zapojení každého občana, tedy i turisty, do souboru opatření k prevenci kriminality a tím k zabránění škod na majetku a zdraví občanů.V této činnosti pomáhá městské policii zřízený kamerový systém.sknout. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty, napište nám je na e-mail: [email protected] .

HODINY PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ
od 15:00 do 16:00 hod.
STŘEDA
od 15:00 do 16:00 hod.

KONTAKTNÍ INFORMACE

VelitelPetr Paulus
Zástupce velitelePavel Anderle
Telefon+420 494 321 026
AdresaMěstská policie Kostelec nad Orlicí
Dukelských hrdinů 985
517 41 Kostelec nad Orlicí
Důležité kontaktyTísňové volání 112
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156 *pro Kostelec nedostupné
Policie 158

 

ZÁKONY Z OBLASTI MĚSTSKÉ POLICIE

 

 Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)

 

 Občanský zákoník (40/1964 Sb.)

 

 Trestní zákon (140/1961 Sb.)

 

 Ústava České republiky (1/1993 Sb.)

 

 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii (88/1996 Sb.)

 

 Vyhláška o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii (25/1998 Sb.)

 

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.)

 

 Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (12/1997 Sb.)

 

 Zákon o krajích (krajské zřízení) (129/2000 Sb.)

 

 Zákon o obcích (obecní zřízení), v platném znění (128/2000 Sb.)

 

 Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.)

 

 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (185/2001 Sb.)

 

 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (101/2000)

 

 Zákon o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) (86/2002 Sb.)

 

 Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (37/1989 Sb.)

 

 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (258/2000 Sb.)

 

 Zákon o Policii České republiky (283/1991 Sb.)

 

 Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)

 

 Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)

 

 Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (361/2000 Sb.)

 

 Zákon o přestupcích (200/1990 Sb.)

 

 Zákon o správním řízení (správní řád) (71/1967Sb.)

 

 Zákon o střelných zbraních a střelivu

 

 Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999)

 

 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) (141/1961 Sb.)

 

 Zákon o životním prostředí (17/1992 Sb.)

 

 

Mykola Kulhánek