Přeskočit na obsah

S podnikáním vždy souvisí mnoho zákonných povinností a jednou z nich je i povinnost vést účetnictví, mnozí jistě namítnou, že je rozdíl z hlediska nabídky účetnictví Praha a venkov, nemusí to být ale vždy pravda.  Ne každý podnikatel však si však může dovolit zaměstnat vlastní účetní. Nezbývá tedy jiná možnost, než využít služeb externí účetní. V Praze a jiných větších městech není problém takovou účetní najít a vybrat si dle svých představ. V ostatních lokalitách, kde není taková nabídka, podnikatelé mívají větší problém a většinou vyberou tu nejdostupnější.

Hledáme-li účetní,  je důležité vybírat pečlivě a nepovažovat za hlavní kritérium příznivou cenu. Ta totiž může, ale samozřejmě také nemusí, být spojená s nižší úrovní poskytovaných služeb. Ceny účetních služeb se však značně liší s ohledem na lokalitu. Za vedení účetních dokladů v Praze zaplatíte rozhodně více, než v malém městě v jižních či východních Čechách.

Rozhodujícím faktorem při výběru účetní firmy by měl být rozsah služeb, který je schopná poskytnout a jejich kvalitu. Zde je vhodné využít referencí. Stejně tak, jako dobré zboží se prodává samo, tak i na kvalitní službu jistě najdeme mnoho pozitivních ohlasů. A určitě máme z čeho vybírat, vždyť pouze v Praze je podle aktuálních statistik 17 637 platných živnostenských oprávnění k poskytování účetních služeb (jestli mi nevěříte, můžete si to ověřit tady), což je několikanásobně více než v ostatních krajích. Nabídka účetních služeb je tedy více než dostačující.

Dá se ovšem říci, že tento počet vypovídá o vyšší úrovni těchto služeb? V Praze je větší koncentrace podnikajících osob, tudíž  roste i poptávka po účetních službách. Proto zcela logicky roste i počet účetních. Na druhou stranu je potřeba se zamyslet i nad tím, zda rostoucí poptávka po účetních službách a ceny v této lokalitě, nevede některé osoby k tomu, aby začali vykonávat účetní služby, ačkoli k nim nemají předpoklady. 

Další důležitou skutečností při výběru externí účetní společnosti je určitě podoba uzavírané smlouvy. Dnes už asi v Praze nenaleznete firmu, která by pracovala bez smlouvy, ale je potřeba, aby tato smlouva hájila zájmy účetní jednotky, tedy podnikatele. Ve smlouvě by měly být uvedeny záruky a odpovědnost účetní. Za správnost vedení účetnictví zodpovídá vždy účetní jednotka, tedy podnikatel, to vychází ze zákona o účetnictví, můžete se podívat na §5. Pokud tedy nebude ve smlouvě o vedení účetnictví uvedeno, že účetní firma přijímá odpovědnost za případné sankce ze strany kontrolních úřadů, uhradí je nakonec sám podnikatel.

Téměř pro každého podnikatele je však nejdůležitější cena – ta může být pevná nebo pohyblivá, může obsahovat veškeré prováděné práce a nebo pouze účetní položky. V tom případě pak podnikatel zaplatí ostatní služby, například zpracování daňového přiznání, formou příplatku či víceprací. To mnohdy firmy zaskočí

. Zřejmě nejběžnějším způsobem je stanovení ceny za účetní práce podle rozsahu, tedy podle počtu dokladů či účetních položek. Zde bych ráda zdůraznila, že tyto dva pojmy neznamenají totéž. Účetním dokladem rozumíme například fakturu, bankovní výpis, pokladní doklad, atd.. Naproti tomu pod pojmem účetní položka se skrývá jeden řádek v účetním deníku. Zjednodušeně lze říci, že jeden doklad může obsahovat více položek. Pokud jsme plátci DPH, na jednom dokladu budeme mít minimálně dvě položky – základ a daň. A představte si takový bankovní výpis. Při běžných cenách v Praze, které se pohybují v rozmezí 20-30 Kč (někdy i mnohem více) za účetní položku se pak vedení účetnictví stává významnou položkou ve výdajích každého podnikatele. Možná i z tohoto důvodu není v posledních letech výjimkou, že pražští podnikatelé vyhledávají účetní služby v jiných krajích, kde jsou ceny zhruba o třetinu nižší. 

Trendem poslední doby se také stává vedení účetnictví tzv. on-line. Tento způsob je, samozřejmě s ohledem na provozní podmínky podnikatele, velice zajímavý. Veškerá komunikace mezi účetní a zákazníkem probíhá elektronicky, což vede ke značné úspoře času na obou stranách a lze tudíž poskytovat služby i za nižší ceny. Druhou stránkou věci však zůstává absence osobního kontaktu, který je pro mnoho lidí velice důležitý.    

Lze tedy konstatovat, že nabídka účetních služeb v Praze je opravdu široká, ale i hodně rozmanitá – najdeme zde mnoho velkých firem, v jejichž čele stojí renomovaní auditoři či daňoví poradci, ale i mnoho účetních, kteří pracují jako OSVČ doma, což ovšem nijak nesnižuje kvalitu jejich práce. 

Mykola Kulhánek